Tentoonstelling

De tentoonstelling volgt de chronologie van de demarcatie, deling en hereniging van de twee Duitse staten tussen 1945 en 1990. Met betrekking tot het gebied van de Südharz worden de belangrijke hoekstenen van de deling op displayborden, met tentoonstellingsstukken, in diorama's en in multimediale steles gepresenteerd.


Tentoonstelling deel A: 1945

Het einde van de oorlog in 1945 in de zuidelijke Harz en de deling van Duitsland begint in de puinhopen van verwoeste steden en landschappen.


Tentoonstelling deel B: 1945 - 1961
De uitwisseling van gebieden in juli 1945 en de grensovergangen bepalen de naoorlogse periode.

 

Veelzeggend in 1952 is de invoering van een politiebevel tot sluiting van de grens door de DDR.
Als gevolg daarvan zijn militair getrainde politie-eenheden belast met de beveiliging van de grens.

 

 


Tentoonstelling Deel C: Ontsnapping in de Zuidelijke Harz
Statistieken en bijzondere vluchtpogingen in de regio van de Südharz tussen 1949 en 1989.


Tentoonstelling Deel D: 1961 - 1989
De grens werd beveiligd met prikkeldraad, mijnversperringen en automatische afvuursystemen. De "Groene Grens" was hermetisch afgesloten.

Vanaf 1980 tot het einde van de DDR verschoof de grensbeveiliging met moderne signaalomheiningen steeds meer naar het achterland.


Tentoonstelling deel E: 1989 - 1990
Openstelling van de grens in 1989 en de afbraak van de grensbewakingselementen. De vreedzame hereniging van Duitsland vindt plaats in 1990.


Tentoonstelling deel F: Bijzondere tentoonstellingen

In wisselende speciale tentoonstellingen behandelen wij bijzondere aspecten van het algemene thema van ons museum.
Een bijzonder kenmerk is de samenwerking met overheden, archieven, onderwijsinstellingen en andere instellingen uit de zuidelijke Harz en omgeving bij de ontwikkeling en presentatie van de thema's.

Deportatie, internering, vlucht en verdrijving leidden reeds tijdens de Tweede Wereldoorlog tot een migratiebeweging van enorme omvang in Europa, die een beslissende rol speelde in de chaosachtige toestanden in veel naoorlogse samenlevingen.
De deportatie van miljoenen en miljoenen mensen voor dwangarbeid in het Duitse Rijk, de geallieerde besluiten om de etnisch Duitse bevolking te verdrijven uit de gebieden ten oosten van de Oder-Neisse lijn, en de daaropvolgende interne Duitse migratie tot het einde van de jaren 1980 zijn de thema's van de nieuwe speciale tentoonstelling.
Documenten die voor het eerst zijn gepubliceerd door de International Tracing Service, de opvolger van de Internationale Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, documenteren de omvang en de gevolgen van deze 20e-eeuwse massamigratie. Uit deze documenten blijken onder meer ook de redenen voor de afsluiting van de binnen-Duitse grens.