45 jaar verdeelt Duitsland

nieuws


The museum will be open 15.06.2024, 13.00 to 17.00. On this day the entry is free.


Nieuwe speciale tentoonstelling: Opwerking - De DDR in de herinneringscultuur

De tentoonstelling "Opwerking - De DDR in de herinneringscultuur" vertelt hoe er sinds het einde van de DDR is omgegaan met de geschiedenis van de SED-dictatuur en de deling van de staat.

 

De tentoonstelling van de Bundesstiftung zur Erinnerung des SED-Diktaturen is een bijdrage aan het Herinneringsjaar 2024, waarin het 75 jaar geleden is dat de Duitse staat werd opgericht en 35 jaar geleden dat de Vreedzame Revolutie plaatsvond.


Het museum

Het Grenslandmuseum Bad Sachsa werd in 1992 opgericht en is met 344 vierkante meter expositieruimte een van de kleinere musea van het Grensland. Het museum heeft geen buitenruimtes.

Missie

Wij willen de Duitse deling van 1945 tot 1990 op een onpartijdige en historisch accurate manier voorstellen. Het is belangrijk voor ons om duidelijk te maken dat dit deel van de Duitse geschiedenis rechtstreeks verband houdt met de catastrofe van de Tweede Wereldoorlog en de reorganisatie van Europa (en de wereld) na het einde van de oorlog. Binnen deze herordening werd Duitsland het knooppunt van sociaal-politieke tegenstellingen tussen Oost en West, die pas zinloos werden en overwonnen met het verval van de totalitaire staten aan het einde van de jaren tachtig.

Motto

- Het bewaren van de originelen, artefacten en herinnering aan de grens.
- Herinnering aan de verschrikkingen van het staatsphotisme in het voormalige verdeelde Duitsland.
- Om te waarschuwen voor de gevolgen van politieke ideologie en onderdrukking.

Zelfbeeld

Het Grenslandmuseum Bad Sachsa kan slechts een deel van de werkelijke historische gebeurtenissen weergeven. Wij streven naar evenwicht in de presentatie en de integratie van zoveel mogelijk aspecten van de Duitse afdeling. Wij willen onze bijdrage leveren aan het begrip van de democratie en aan de herwaardering van de geschiedenis van de Duitse deling.
Ons museumconcept is gebaseerd op de drie pijlers tentoonstellingen, evenementen en samenwerking. Het museum wordt gerund op vrijwillige basis.

Samenwerkingen

Het Grenslandmuseum Bad Sachsa is een samenwerkingspartner van de plaatselijke middelbare scholen. De doelstellingen van de overeenkomst met het internaat Pädagogium en de middelbare school Bad Sachsa zijn de gezamenlijke ontwikkeling van historische en sociaal-politieke onderwerpen en de versterking van de democratische besluitvorming onder jongeren.


Bewaren - Herinneren - Waarschuwen


Gefördert durch Mittel des Landschaftsverbandes Südniedersachsen e.V.

Gefördert durch Mittel der Deutschen Stiftung Ehrenamt und Engagement