Termin buchen / book appointment  / afspraak maken

Hier können Sie einen personalisierten Besuchstermin (für 1 Person) im Museum buchen (für jedes Familien- oder Gruppenmitglied eine eigene Buchung!). Buchbare Zeiteinheiten betragen 70 Minuten (Bezahlvorgang + Zeit in der Ausstellung). Die Buchung sollte möglichst 2 Stunden vor dem gewünschten  Termin (sofern verfügbar) erfolgen. Die zur Terminbuchung von uns erhobeben Daten werden konform zur Datenschutzgrundverordnung gespeichert, nicht an Dritte weitergegeben und am Ende der Aufbewahrungspflicht gelöscht.

Here you can book a personalised visit (for 1 person) to the museum (a separate booking for each family or group member). The bookable time units are 70 minutes (payment process + time in the exhibition).  The booking should be made 2 hours before the desired date (if available). The data collected by us for booking appointments will be stored in accordance with the Basic Data Protection Regulation, not passed on to third parties and deleted at the end of the retention period.

Hier kunt u een afspraak maken voor een persoonlijk bezoek (voor 1 persoon) aan het museum (een afzonderlijke boeking voor elk gezins- of groepslid). De te boeken tijdseenheden bedragen 70 minuten (betalingsproces + tijd in de tentoonstelling).  De reservering moet 2 uur voor de gewenste datum worden gemaakt (indien beschikbaar). De door ons verzamelde gegevens voor het boeken van afspraken worden conform de basisverordening gegevensbescherming opgeslagen, niet aan derden doorgegeven en aan het einde van de bewaartermijn gewist.